Pojďme se společně podívat na stručný a pro laika srozumitelný popis výroby příhradových vazníků. Pozor, nikoliv sbíjených vazníků, to je zcela jiný druh vazníkové konstrukce.

Příhradové vazníky je třeba správně navrhnout a zadat do statického výpočtu. U nás se běžně používají dva druhy softwaru na správné posouzení konstrukce. V moderních výrobnách vazníků se výpočet přenese daty do automatizované pily a zadají se doplňující informace.  Pila se postará o přesné seříznutí impregnovaných fošen z předepsaného řeziva. Jednotlivé díly se ručně vyskládají a připraví se výsledná forma s vloženými styčníkovými deskami na vysokotlaké lisování.  Druhy použitých styčníkových desek s prolisovanými trny opět určí výpočtový program. Výsledné výrobky je třeba řádně a přesně popsat, abychom při montáži společně s montážní dokumentací věděli, jaký vazník kam patří.

Z naší výrobny jedou vazníky okamžitě na stavbu, kde se provede jejich odborná montáž. Více v dalším dílu o montáži vazníků.

Zdroj:

Stavers, s.r.o.

www.vazniky-strechy.eu

Články: Články, Vazníky