Základní výrobní program dodavatelů

Příhradové vazníky

  • střechy sedlové, valbové, pultové, mansardové, obloukové
  • střechy rodinných domů
  • střechy výrobních hal do rozpětí 30m

  • sklady, přístřešky, altány, zahradní stavby
  • nástavby na panelové domy
  • zastřešení plochých střech

Styčníkové vazníky typu Gang-nail

Systém Gang-nail je nejmodernější metodou na průmyslové vyrábění vazníků a následnou montáž střešních konstrukcí. Jednotlivé dílce jsou vyráběny na průmyslové lince a následně dopravovány na místo stavby k montáži.

Systém nosníků lisovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, známý pod pojmem „Gang-Nail“ (angl. skupina hřebíků). Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny se navrhují až na rozpětí 30m bez mezilehlé podpory a představují moderní a perspektivní odvětví ve stavebnictví.

Osová vzdálenost vazníků – zpravidla 900 – 1200 mm (dle materiálu střešního pláště a klimatického zatížení). Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna systémem větrovacích prken případně vazníků. Horní pás vazníku je konstrukční podklad pro nosnou vrstvu střešního pláště (latě, bednění). Dolní pás vazníku je nosný prvek pro uchycení izolace a podhledu (stropu). Stavby nemusí mít nutně vybudované železobetonové stropy.

Dřevěné střešní vazníky spojované styčníkovými deskami umožňují rychlé zastřešení průmyslových staveb, rodinných domků i nástaveb panelových domů. Příhradové vazníky je možno použít pro jakýkoliv tvar střechy. Projekční software připraví kompletní výkresovou dokumentaci včetně rozpisu materiálu, montážního plánu a statického posudku. Podkladem pro návrh je zpracovaná projektová dokumentace nebo typový návrh.

Přijedeme za Vámi na konzultaci